Instrument

US CAR PARTS har många olika instrument till amerikanska bilar.

Vi har varvräknare, hastighetsmätare, tankmätare, tempmätare etc.