Kontaktstycken för tändningslås

Kontaktstycket är el-delen för tändningslåset.

Vi har kontaktstycke till de flesta GM-bilar 1949-1989.