Kontaktstycken för tändningslås

Kontaktstycke är el-delen för tändningslåset.

Vi har kontaktstycke till många Ford-modeller 1947-1993.