Kontaktstycken för tändningslås

Kontaktstycke är el-delen för tändningslåset.

Vi säljer kontaktstycken till många Mopar-bilar 1935-1978.