Litteratur AMC, Rambler etc.

US CAR PARTS har färgkartor mm till många olika AMC-modeller